Dobro nam došli!

O nama


U toku realizacije USAID programa «Revitalizacija društva putem demokratskog delovanja» - CRDA, u Bačkoj Topoli je 2001 godine formirana Lokalna grupa za razvoj sa ciljem da aktivira građane da i sami doprinesu razvoju svoje zajednice.

Jedan od projekata u drugoj godini realizacije programa je bio formiranje centra građanskih aktivnosti. U junu 2004. godine udružili su se ljudi iz Lokalne grupe za razvoj Bačke Topole i Udruženja Tilger Mihalj koji su smatrali da aktivnim radom u Centru građanskih aktivnosti mogu kreativno doprineti aktiviranju zajednice, pomoći razvoju civilnog društva u Bačkoj Topoli.

Asocijacija za razvoj opštine Bačka Topola zvanično je registrovana 02.03.2005  kao udruženje građana sa 36 osnivača iz 11 naselja opštine Bačka Topola. Momentalno Asocijacija ima 39 članova,  četvoro zaposlenih na puno radno vreme i rad pomažu desetak volontera. Predsednik organizacije i svi članovi Upravnog i Nadzornog odbora svoj posao obavljaju volonterski.

 

Misija Asocijacije je da uspostavi i omogući ekonomski razvojni ambijent i doprinosi održivom razvoju opštine Bačka Topola i šireg regiona.

 

Prateći svoju misiju, Asocija za razvoj opštine Bačka Topola, kao organizator raznih sadržaja u Centru građanskih aktivnosti, u kontinuitetu se bavi raznolikim aktivnostima, fleksibilno se prilagođavajući potrebama lokalne sredine:

 

 • Generiranje procesa konsultacija, zagovaranja i međusektorske komunikacije za dobrobit lokalne zajednice i ujednačenog razvoja ruralnih sredina
 • Pisanje projekata za opštinu Bačka Topola, opštinske ustanove i druge neprofitne opštinske organizacije
 • Pružanje usluga poljoprivrednicima (registrovanje gazdinstava, privlačenje raznih subvencija za njih, savetovanje oko administriranja, itd)
 • Upravljanje procesima izrade raznih opštinskih strategija participativnim putem, finalizacija istih i ažuriranje podataka (više od 5 strateških dokumenata)
 • Praćenje raspisanih konkursa, specifično filtriranje i prosleđivanje istih posebno za preduzetnike, nevladine organizacije i mesne zajednice
 • Upravljanje i finansijsko rukovođenje projektima u ime opštine prema APV, RS, HU, EU i drugim donatorima
 • Podrška u pisanju i realizaciji projekata drugim udruženjima i organizacijama na teritoriji opštine
 • Podrška i mentorstvo OCD prilikom osnivanja i/ili organizacionih, knjigovodstvenih i sličnih problema
 • Organizovanje i realizacija edukacija za OCD i MZ na teritoriji opštine iz projektnih sredstava

Ponosni smo na rezultate tokom proteklih dvanaest godina rada:

 • realizovano je više od (130) projekata u vrednosti od (1,096,968.22) EUR
 • sarađivali smo sa više od 100 organizacija iz Srbije i inostranstva
 • realizovali smo više desetine edukacija
 • na godišnjem nivou za mentorsku podršku i savet  se Asocijaciji obraća između  40-50 OCD ne samo iz opštine, nego iz regiona
 • podršku u realizaciji strateških procesa smo pružali i subjektima van teritorije opštine
 • 5 godina  smo bili regionalni resurs centar Ministarstva omladine i sporta
 • Imamo praktičnih iskustva na pospešivanju razvoja ruralnih zajednica  i naš projekat je 2008. uvršten u tri najuspešnije prakse ruralnog razvoja u Srbiji
 • u kontinuitetu podržavamo preko 600 poljoprivrednih gazdninstava, koji imaju poverenje u nas
 • jedina smo organizacija u širem okruženju koja ima reference na uspešnoj realizaciji EU projekata – ukupno 8 projekata u vrednosti blizu 653.000,00 EUR, a pri tome smo sve projekte sami pisali i u potpunosti sproveli
 • na bazi ukazanog nam poverenja moderiramo rad Agrobiznis kluba, koji je konsultativno telo i mesto međusektorske komunikacije između 30 udruženja poljoprivrednika i lokalne samouprave